Jastuci sa natpisom

Jastuci sa natpisom po želji ili predizajniranim natpisom kao trajna uspomena za vaše najmilije.