Brown Number

BOOKMARK Lista želja Pregledano Usporedi proizvode

Menu/jelovnik za svadbenu svečanost koji je ujedno i oznaka stola, izrađen od krem perlastog kartona.
Tekst jelovnika je tisak u unutrašnjosti u smeđoj boji.
Na prednjoj strani jelovnika tiskan je broj stola.
U cijenu je uključen tisak.

Ovakav menu/jelovnik moguće je izraditi u drugim bojama kartona i tiska.

Cijena: 15,00 (kn)
Cijena proizvoda po količini:
Količina
Cijena
50 +
15,00
10 +
17,00
1 +
20,00
Cijena: €1,99
Cijena proizvoda po količini:
Količina
Cijena
50 +
€1,99
10 +
€2,26
1 +
€2,65
U cijenu nije uključena grafička priprema teksta koja iznosi 100,00 (kn) (€13,27) jednokratno, bez obzira na naručenu količinu. Ako se tekst tiska na više jezika, cijena grafičke pripreme množi se s brojem jezika. Ukoliko dostavite grafičku pripremu (u potpunosti spremnu za tisak, .pdf format) grafička priprema se ne naplaćuje.